preloader

Ürünler

Satış pazarlama, teknik destek, servis ve kurulum hizmeti verdiğimiz ürünler...

  •     Su Arıtma Sistemi

Su Arıtma Sistemi


Ürün Özellikleri

SU ARITMA SİSTEMLERİ

Suda bulunan tad koku klor askıda katı madde ( kum toprak ) kireç gibi suda alınamsı istenilen özelliğe göre değişkenlik gösterir ön arıtma sisteminin yeterli olmadığı sularda ise ozmos sistemler entegre edilir yada tekbaşına kullanılabilir.

TERS OZMOZ SİSTEMLERİ

 Klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sulara (denizsuyu, iletkenliği yüksek olan sular , kuyu suları vb.) uygulanan, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su eldesine yönelik membran filtrasyon işlemine Ters Ozmoz denilmektedir. Ozmoz, doğal bir olaydır ve kısaca suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmesidir. Bu işlem ozmotik dengenin sağlanmasına kadar devam eder. Ters ozmoz ise, bu ozmotik akışın tersine çevrilmesidir.  Ters Ozmoz Sistemleri bu işlem sonucunda saf su elde edilmesini başarılı olarak sağlamaktadır.  Ters Ozmoz Sistemleri ise müşteri isteklerine göre farklı dizayn ve tasarım şekillerine göre üretilebilmektedir.

Teknik Özellikler